The Big Bang Theory (Türkçe)
Fps : 23.976
Yayınlanmamış pilot bölüm
Altyazı için tıklayın